Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten van TintelTuin zijn de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden in het Nederlands.
General Terms and Conditions for Childcare / Day Nursery / Out-of-School Care 2016.

Klik hier voor het Convenant kwaliteit kinderopvang.