In een IKC:

  • Vieren de kinderen vaak samen feest
  • Besteden we aan dezelfde thema’s aandacht
  • Maken kinderen van het kinderdagverblijf en peuterspelen heel fijn alvast kennis met de nieuwe schoolgroep
  • Vindt er een warme overdracht plaats van opvang naar onderwijs

Een IKC is voor kinderen de plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen. In een IKC vind je niet alleen onderwijs en opvang samen onder één dak, maar heb je als ouder zoveel mogelijk te maken met één samenwerkend team van medewerkers en ontvang je zo veel mogelijk informatie vanuit één aanspreekpunt. Je bent dan vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een goed en afgestemd aanbod van opvang en onderwijs, gedurende de hele dag en ook tijdens de vakanties.

De samenwerking en ontwikkeling

IKC biedt kinderen, ouders en medewerkers en partners:

  • Een stimulerende omgeving. In samenwerking met onze partners stimuleren wij leren, spelen, ontdekken en ontwikkelen bij kinderen van 0 of 2,5 jaar tot 13 jaar. Opvang en onderwijs onder één regie, één beleid en met één team.
  • Samenwerking en communicatie. We werken respectvol en gelijkwaardig samen met de ouders en andere partners vanuit een gedeelde pedagogie.
  • Educatief partnerschap. Wij betrekken ouders bij de opvang en het onderwijs. In de ontwikkeling van ieder individueel kind hebben ouders, onderwijs, opvang en kind ieder eigen en gedeelde verantwoordelijkheden.

Heb je een vraag?

Neem contact op met

één van onze relatiebeheerders

088 - 0780780