Neem contact op via ons contactformulier of via 088-0780780

Privacy verklaring

TintelTuin heeft procedures en werkwijzen beschreven, op basis waarvan ouders, kinderen en medewerkers erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en vertrouwelijk wordt omgegaan met hun persoonsgegevens. Deze werkwijzes worden intern getoetst en geëvalueerd. Hiermee wordt voldaan aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Hiertoe organiseren wij een zorgvuldig beleid en bijpassend proces waarin we persoonsgegevens

– van kinderen, ouders en medewerkers op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken

– voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen

– toereikend zijn en terzake doend, en worden beperkt tot het omschreven doel

– juist zijn en worden geactualiseerd/gerectificeerd

– Bewaard worden zolang het beoogde doel wordt bereikt, tenzij er andere wettelijke voorschriften zijn

– passend beveiligd zijn d.m.v. technische of organisatorische maatregelen; zij moeten beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Betrokkenen kunnen hierop controle uitoefenen d.m.v.

– Het recht om in te zien

– Het recht om te wijzigen

– Het recht om vergeten te worden

– Het recht om gegevens over te dragen

– Het recht op informatie

Verzoeken hiertoe kunnen gedaan worden aan de functionaris gegevens bescherming, per mail: e.roele@tinteltuin.nl.
Klik hier voor de uitgebreide Privacy Verklaring van TintelTuin.