Neem contact op via ons contactformulier of via 088-0780780

Peuterspelen Plus: groeien en bloeien door extra aandacht

De peuterspelen plus groep biedt kinderen die dat nodig hebben net dat beetje extra: een veilige omgeving waarin ze zich volledig kunnen ontwikkelen. Het is geweldig om te zien hoe kinderen in onze peuterplusgroep echt tot bloei komen.

In oktober 2022 opende de eerste Peuterspelen Plus groep bij Peuterspelen Kleurenpracht in Zaandam. Daar zijn we apetrots op! Locatiemanager en pedagoog Marit (gespecialiseerd in interculturele pedagogiek) en Pedagogisch Coach Femke stonden aan de start van Peuterspelen Plus. Dit unieke initiatief biedt kinderen die dat nodig hebben net dat beetje extra: een veilige omgeving waarin ze zich volledig kunnen ontwikkelen.

Speciale aandacht voor individuele behoeften

Bij Peuterspelen Plus worden peuters opgevangen die net dat beetje extra aandacht nodig hebben. In een reguliere groep worden 16 peuters opgevangen, maar in onze plusgroep zijn dat er maar 8 á 10. Dit geeft de kinderen letterlijk meer ruimte. Er is volop aandacht voor hun unieke behoeften en talenten. Zo is er bijvoorbeeld veel 1-op-1 aandacht voor de peuters en wordt er in kleine groepjes gewerkt aan taal, sociale interacties en worden activiteiten gedaan. Marit en Femke en het hele team streven ernaar dat deze kinderen uiteindelijk kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Groeien en bloeien met zelfvertrouwen

Het doel van Peuterspelen Plus is duidelijk: kinderen laten groeien en bloeien, zodat ze vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet kunnen treden. In deze veilige omgeving voelen ze zich gezien en gewaardeerd terwijl ze samen spelen en nieuwe vaardigheden ontdekken. Stap voor stap bouwen ze aan een sterke basis voor hun verdere ontwikkeling. Deze bijzondere groep richt zich op peuters die bijvoorbeeld minder zelfredzaam zijn, moeite hebben met sociaal contact of kampen met spraak- en taalachterstanden.

De overgang naar de peuterplusgroep verloopt stapsgewijs. Allereerst wordt er een pedagogisch coach ingeschakeld, zoals Femke, om de situatie te observeren en ouders te betrekken bij het proces. Vervolgens wordt een peuter IB’er (Intern Begeleider) ingezet om het kind en de groep verder te observeren. Bij de start van de peuterplusgroep wordt voor elk kind een intakegesprek gehouden. Op basis hiervan wordt in samenwerking met de peuter IB’er een individueel plan van aanpak opgesteld met doelen die passen bij het niveau van het kind

Succesvolle ervaringen en betrokkenheid

De ervaringen met Peuterspelen Plus zijn tot nu toe buitengewoon positief. Er zijn intern 2 ervaren Pedagogisch Medewerkers (PM’ers) aangenomen, die zich specifiek richten op de behoeften en ondersteuningsvraag van deze kinderen. Samen met de peuter IB’er vormen zij een goed team. Ook ouders worden intensief betrokken. Dit biedt PM’ers de mogelijkheid om ouders beter te leren kennen en de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend te volgen. In de peuterplusgroep worden kinderen op hun eigen niveau gestimuleerd en zetten ze concrete stappen in hun ontwikkeling.

Marit benadrukt: “Voor ons is de maatschappelijke betrokkenheid een grote motivatie om dit werk te doen. Het is geweldig om te zien hoe kinderen in onze peuterplusgroep echt tot bloei komen.” En Femke voegt eraan toe: “Als ik zie hoe blij ouders zijn en de vooruitgang bij de kinderen, dan motiveert dat enorm. Het is een voorrecht om hieraan bij te mogen dragen.”

Een hecht team

Ook de medewerkers van Peuterspelen Plus hebben het naar hun zin. Ze zijn ontzettend blij dat ze deze waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kinderen en hun ouders. Het is dankbaar werk waar in kleine stapjes grote successen worden behaald. Bij Peuterspelen Plus wordt samengewerkt als een hecht team met meerdere organisaties, zoals de GGD, logopedisten en jeugdteams. Zo kunnen we samen de beste zorg en ondersteuning bieden als voorbereiding op de basisschool.

Uitbreidingsplannen voor Peuterspelen Plus

Peuterspelen Plus is pas geopend sinds oktober 2022, maar de ervaringen tot nu toe zijn ontzettend positief. De eerste kinderen hebben inmiddels de overstap gemaakt naar de basisschool, en daar zijn we maar wat trots op! Samen met de gemeente werken we aan plannen om Peuterspelen Plus op meerdere locaties aan te gaan bieden. Zo kunnen we in de toekomst nog meer kinderen deze prachtige kans geven.

Op de foto pedagogisch medewerkers van de Peuterplus groep Ilaisa en Machteld, locatiemanager Marit en pedagogisch coach Femke.

Gerelateerde verhalen

2 mei 2024

Een kijkje achter de schermen bij de praktijkopleiders

Lees meer
23 januari 2024

De warme lunch bij TintelTuin

Lees meer
2 oktober 2023

Het BSO kamp van De Golfbreker

Lees meer